When luxury meets organic ...

When luxury meets organic ...

Signature-linjen är ett utmärkt alternativ till kunden som älskar vackra, lyxiga produkter men som samtidigt är medveten om sin konsumtion och vill leva på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Couleur Caramel har valt ett ädelt material till Signature-linjens påfyllningsaskar, en legering av koppar och zink. Utöver den vackra ytan är materialet extra resistent och praktiskt taget "evig". Påfyllningsaskarna är handgjorda och var och en av dem är helt unik. Bearbetningsprocessen sker i flera steg och som slutlig touch, inkrustrerar man kristallstrass från Swarovski.

 

2017-09-01 00:38